Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kole


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. r. życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że od 18-20.04.2018 r. będzie przyjmował wnioski na dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. r. życia Składane wnioski, na obowiązującym formularzu, powinny być wypełnione czytelnie, podpisane i złożone z wymaganymi załącznikami. ...

Wykaz umów zawartych w marcu 2018 r.

Wykaz jest aktualny 30 dni, od dnia 10.04.2018 r. Załączniki (1)MARZEC 2018 R..rtf

Wnioski na refundacje kosztów wyposażenia powyżej 30 r. życia

Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że od dnia 03.04.2018 r. wstrzymujemy do odwołania wydawanie i przyjmowanie wniosków na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych powyżej 30 r. życia. ...

Spotkania informacyjne niemieckiego doradcy EURES

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu uprzejmie informuję, że w 2018 roku wznowiono cykl dyżurów niemieckiego doradcy EURES w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, na podstawie współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu a Niemieckim Urzędem Pracy we Frankfurcie nad Odrą....

Informacja o możliwości skorzystania ze stażu we Włoszech

Informacja o możliwości skorzystania ze stażu we Włoszech

Nabór wniosków na KFS

Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że w terminie od 26.02.2018 r. do 09.03.2018 r. będzie prowadził nabór wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Nabór będzie powtarzany do wyczerpania głównego limitu środków z KFS. Składany wniosek musi mieścić się w obszarze...

Nabór wniosków na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

Nabór wniosków na szkolenia w ramach bonu szkoleniowego

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KONINIE

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W KONINIE

Zmiana w zakresie obsługi osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kole

Informujemy, że od 1 lutego 2018r następuje zmiana w zakresie obsługi osób bezrobotnych i poszukujących pracy

WYDAWANIE PIT-11 ZA 2017r.

W terminie od dnia 23.01.2018r do dnia 14.02.2018r będą wydawane rozliczenia podatkowe PIT-11

Wyświetlanie 1 - 10 z 30 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę