Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Kole


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

  Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza od 26.10.2023r. otwarty nabór wniosków w ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim w latach 2023-2024" realizowanego w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2024 r. współfinansowanego z Europejskiego...

  Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP   Powiatowy Urząd Pracy w Kole realizuje projekt w okresie od 01.01.2023r. do...

Powiatowy Urząd Pracy w Kole w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na: - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi; - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości).      informuje, że otwiera od...

Trwa ciągły nabór wniosków   Powiatowy Urząd Pracy w Kole zaprasza Przedsiębiorców do składania wniosków na refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do wysokości 20.000,00 zł. w ramach projektu : „Aktywizacja osób młodych...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę