Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kole


Nagłówek

Aktualności

 • Projekt "Work & Life Balance Hub"

  Projekt realizowany na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie: 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w...

 • Szkolenie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

   Szanowni Państwo,   Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Kole serdecznie zaprasza na  bezpłatne szkolenia w bieżącym roku, które organizujemy w naszym Inspektoracie o następującej tematyce:   Lp. Temat szkolenia Termin szkolenia 1 Pracownicze Plany Kapitałowe - PPK 20.11.2019 2 ...

 • Nabór wniosków na dotacje - WRPO V

  Nabór wniosków w ramach projektu:   „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie kolskim (V)" Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy, Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób...

 • III nabór wniosku ze środków rezerwy KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że w terminie od 28.10.2019 r. do 29.10.2019 r.* będzie prowadził III nabór wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kwotę 12,5 tys. zł. Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z poniższej...

 • Szkolenie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą

  Koło,  22 sierpnia 2019 r.         Inspektorat w Kole       Szanowni Państwo,   Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Inspektorat w Kole serdecznie zaprasza na  bezpłatne szkolenia w bieżącym roku, które organizujemy w naszym Inspektoracie o następującej tematyce:   Lp. Temat szkolenia ...

 • Zamknięcie naboru wniosków na staż

  Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że zamyka od dnia 07.08.2019 r. nabór wniosków na staż ze względu na brak wolnych miejsc.

 • II nabór wniosków na staz - WRPO V

    II nabór wniosków na staże w ramach projektu:   „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy  w powiecie kolskim (V)"   Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6. Rynek Pracy, Działanie...

 • II nabór wniosków na staż

        II nabór wniosków na staże w ramach projektu : „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)"   współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa I Osoby...

 • Nabór wniosków na KFS

  Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że w terminie od 10.06.2019 r. do 17.06.2019 r.* będzie prowadził II nabór wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z poniższej wymienionych następujących priorytetów...

 • Projekt Early Warning Europe

  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizuje projekt Early Warning Europe skierowany do mikro, małych, średnich przedsiębiorców (MSP) działających na terenie Polski, którzy na skutek dymaniki rynku, oddziaływania różnych czynników zewnętrznych lub wewnętrznych urtracili sprawność prowadzenia biznesu lub, w opinii...

Wyświetlanie 1 - 10 z 21 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę