Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Kole


Nagłówek

Aktualności

 • Wykaz umów zawartych w marcu 2021 r.

  Wykaz jest aktualny 30 dni, od dnia 21.04.2021 r. Załączniki MARZEC 2021 R..rtf (rtf, 1804 KB)

 • Nabór wniosków z KFS

  NABÓR WNIOSKÓW KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)   Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że w terminie od 15.02.2021 r. do 28.02.2021 r. * będzie prowadził I nabór wniosków o finansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kwotę 296,0 tys. zł.   Składany...

 • Nabór wniosków na refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - POWER V

  Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza otwarty nabór wniosków w ramach projektu : „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)" realizowanego w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r. współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu...

 • Nabór wniosków na refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy - FUNDUSZ PRACY

  Powiatowy Urząd Pracy w Kole w związku z otrzymaniem środków Funduszu Pracy informuje, że od 08.02.2021 r. otwiera nabór wniosków na refundacje pracodawcom kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do kwoty 20.000,00 zł   Obowiązujący formularz...

 • Nabór wniosków - dotacje z COVID

  NABÓR WNIOSKÓW - DOTACJA   Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że w okresie od 01 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r. otwarty jest nabór wniosków o udzielenie jednorazowo dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców . 1).  ...

 • POWER V - NABÓR NA DOTACJE

  Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza otwarty nabór wniosków w ramach projektu : „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolskim (V)" realizowanego w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.   współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

 • WRPO V - NABÓR NA DOTACJE

    Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza otwarty nabór wniosków w ramach projektu:   „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy   w powiecie kolskim (V)"   realizowanego w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2022 r.   współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego...

 • Ankieta dot. zapotrzebowania na środki z rezerwy KFS

  Zapotrzebowanie na środki z rezerwy KFS w 2021 r.   Powiatowy Urząd Pracy w Kole informuje, że Rada Rynku Pracy ustanowiła następujące priorytety wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021r.:   Priorytet I: Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę