Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Kole


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy
Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 10 Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej Działanie 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki. Powiatowy Urząd Pracy w Kole realizuje projekt partnerski w okresie od 29.12.2023r. do...

  Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza od 26.10.2023r. otwarty nabór wniosków w ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim w latach 2023-2024" realizowanego w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2024 r. współfinansowanego z Europejskiego...

  Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP   Powiatowy Urząd Pracy w Kole realizuje projekt w okresie od 01.01.2023r. do...

Powiatowy Urząd Pracy w Kole w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na: - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi; - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości).      informuje, że otwiera od...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 10 Sprawiedliwa Transformacja Wielkopolski Wschodniej Działanie 10.01 Rynek pracy, kształcenie i aktywne społeczeństwo wspierające transformację gospodarki. Powiatowy Urząd Pracy w Kole realizuje projekt partnerski w okresie od 29.12.2023r. do...

  Powiatowy Urząd Pracy w Kole ogłasza od 26.10.2023r. otwarty nabór wniosków w ramach projektu: „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie kolskim w latach 2023-2024" realizowanego w okresie 01.01.2023 r. – 31.12.2024 r. współfinansowanego z Europejskiego...

  Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 Priorytet 6 Fundusze Europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+) Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty PUP   Powiatowy Urząd Pracy w Kole realizuje projekt w okresie od 01.01.2023r. do...

Powiatowy Urząd Pracy w Kole w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na: - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi; - Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości).      informuje, że otwiera od...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz
Urząd pracy

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLE


ADRES
ul. Sienkiewicza 27           
62-600 Koło
NIP 666 - 10 - 65 – 896  REGON  311096083

KONTAKT
Centrala: (63) 27 22 625
tel / fax (63) 27 22 625
 Informatyk: (63) 27 22 035
 e-mail: pokl@praca.gov.pl

GODZINY OTWARCIA
7:30 - 15:30 - poniedziałek - piątek
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę