Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Kole


Nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę