Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Kole


Ważna informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę