Harmonogram porad grupowych - Powiatowy Urząd Pracy w Kole


Harmonogram porad grupowych

Doradcy zawodowi oferują bezrobotnym i poszukującym pracy cykliczne spotkania grupowe, mające na celu naukę praktycznych umiejętności do samodzielnego, aktywnego poszukiwania pracy.
Dzięki zajęciom uczestnicy podnoszą wiarę w siebie, w swoje możliwości, zdobywają nowe umiejętności, co w efekcie prowadzi do pobudzenia ich aktywności i zwiększa szanse na rynku pracy.

GRUPOWE PORADY ZAWODOWE
W trakcie warsztatów uczestnicy mają możliwość m.in:
- dokonania samooceny,
- określenia swoich predyspozycji zawodowych,
- rozwijania umiejętności, podejmowania decyzji związanych z planowaniem swojej kariery   zawodowej,
- wymiany własnych doświadczeń w poszukiwaniu pracy.

Warsztaty, oprócz wyposażenia uczestników w wiedzę i umiejętności, są okazją do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń oraz uzyskania niezbędnego wsparcia społecznego.

 

 

 

WYKAZ PLANOWANYCH GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH
NA III KWARTAŁ 2017 ROKU

TEMAT

SPOTKANIA

SAMOPOZNANIE

 • Umiejętności, predyspozycje zawodowe, osobowość, kompetencje, potrzeb i wartości człowieka oraz ich znaczenie w życiu zawodowym
 • Różne typy osobowości wg Hollanda jako podstawa wyboru ścieżki zawodowej i edukacyjnej
 • Co to jest „soft skils" – czyli umiejętności miękkie? Za co cenią nas pracodawcy?
 • Mocne i słabe strony jako atuty i bariery w osiąganiu sukcesu zawodowego
 • Bilans własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych

 

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA DROGĄ DO SUKCESU W POSZUKIWANIU PRACY

 • Dlaczego planujemy?
 • Co to jest dobry plan? (cechy)
 • Na jakie pytania należy odpowiedzieć, zanim przystąpimy do planowania?
 • O czym należy pamiętać przy realizacji planu?
 • Sposoby skutecznego poszukiwania pracy (plusy i minusy różnych metod)
 • Motywacja do wytrwania w poszukiwaniu pracy

 

SKUTECZNE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 • Rola dokumentów aplikacyjnych w poszukiwaniu pracy i procesie rekrutacji
 • Ogólne zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych
 • Jak napisać CV
 • Jak napisać list motywacyjny
 • inne formy dokumentów aplikacyjnych (formularze aplikacyjne, dokumenty Europass)

 

AUTOPREZENTACJA

 • Siła dążeń autoprezentacyjnych - motywacja do stworzenia najlepszego wizerunku, bariery w komunikacji
 • uniwersalne sposoby zwiększenia swojej atrakcyjności
 • body language - mowa ciała
 • plan rozmowy kwalifikacyjnej - najczęściej zadawane przez pracodawców pytania,
 • pytania do pracodawców, jak rozmawiać, jak nie rozmawiać
 • jak najlepiej zaprezentować się w pracy - pierwszy dzień w nowej pracy, cechy dobrego pracownika,

 

ASERTYWNOŚĆ I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI. SKUTECZNE SPOSOBY WALKI ZE STRESEM

 • Asertywność – umiejętność mówienia „nie"?
 • Prawa asertywności.
 • Asertywność w kontaktach społecznych Jakie są najczęstsze przyczyny stresu?
 • W jaki sposób objawia się u nas stres?
 • Jak walczymy z nim własnymi wypróbowanymi metodami
 • Skuteczne sposoby walki ze stresem. Omówienie teoretyczne kilku sprawdzonych metod

 

 

Termin realizacji zależeć będzie od zainteresowania tematyką porady - zajęcia odbędą się po zebraniu co najmniej 5-osobowej grupy.

O planowanym terminie realizacji zajęć doradca zawodowy (prowadząca warsztaty - Katarzyna Majcherek) powiadomi listownie wszystkie osoby zainteresowane.

 

 

WYKAZ PLANOWANYCH GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH NA IV KWARTAŁ 2017 ROKU

 

TEMAT

SPOTKANIA

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ

PROWADZĄCY

Doradca Zawodowy

SKUTECZNE DOKUMENTY APLIKACYJNE

 • Rola dokumentów aplikacyjnych w poszukiwaniu pracy i procesie rekrutacji
 • Ogólne zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych
 • Jak napisać CV
 • Jak napisać list motywacyjny
 • inne formy dokumentów aplikacyjnych (formularze aplikacyjne, dokumenty Europass)

 

25.10.2017

godz. 09.00-14.00

 

 

 

 

23.10.2017

 

 

 

 

 

Katarzyna Majcherek

AUTOPREZENTACJA

 • Siła dążeń autoprezentacyjnych - motywacja do stworzenia najlepszego wizerunku, bariery w komunikacji
 • uniwersalne sposoby zwiększenia swojej atrakcyjności
 • body language - mowa ciała
 • plan rozmowy kwalifikacyjnej - najczęściej zadawane przez pracodawców pytania,
 • pytania do pracodawców, jak rozmawiać, jak nie rozmawiać
 • jak najlepiej zaprezentować się w pracy - pierwszy dzień w nowej pracy, cechy dobrego pracownika,

 

29.11.2017

godz. 09.00-14.00

 

 

 

 

27.11.2017

 

 

 

 

 

Katarzyna Majcherek

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA DROGĄ DO SUKCESU W POSZUKIWANIU PRACY

 • Dlaczego planujemy?
 • Co to jest dobry plan? (cechy)
 • Na jakie pytania należy odpowiedzieć, zanim przystąpimy do planowania?
 • O czym należy pamiętać przy realizacji planu?
 • Sposoby skutecznego poszukiwania pracy (plusy i minusy różnych metod)
 • Motywacja do wytrwania w poszukiwaniu pracy

 

20.12.2017

godz. 09.00-14.00

 

 

 

 

18.12.2017

 

 

 

 

 

 

SAMOPOZNANIE

 • Umiejętności, predyspozycje zawodowe, osobowość, kompetencje, potrzeb i wartości człowieka oraz ich znaczenie w życiu zawodowym
 • Różne typy osobowości wg Hollanda jako podstawa wyboru ścieżki zawodowej i edukacyjnej
 • Co to jest „soft skils" – czyli umiejętności miękkie? Za co cenią nas pracodawcy?
 • Mocne i słabe strony jako atuty i bariery w osiąganiu sukcesu zawodowego
 • Bilans własnych umiejętności i predyspozycji zawodowych

Termin realizacji zależeć będzie od zainteresowania tematyką porady - zajęcia odbędą się po zebraniu co najmniej 4-osobowej grupy.

O planowanym terminie realizacji zajęć doradca zawodowy powiadomi listownie wszystkie osoby zainteresowane

 

Katarzyna Majcherek

ASERTYWNOŚĆ I POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI. SKUTECZNE SPOSOBY WALKI ZE STRESEM

 • Asertywność – umiejętność mówienia „nie"?
 • Prawa asertywności.
 • Asertywność w kontaktach społecznych Jakie są najczęstsze przyczyny stresu?
 • W jaki sposób objawia się u nas stres?
 • Jak walczymy z nim własnymi wypróbowanymi metodami
 • Skuteczne sposoby walki ze stresem. Omówienie teoretyczne kilku sprawdzonych metod

 

Termin realizacji zależeć będzie od zainteresowania tematyką porady - zajęcia odbędą się po zebraniu co najmniej 4-osobowej grupy.

O planowanym terminie realizacji zajęć doradca zawodowy powiadomi listownie wszystkie osoby zainteresowane

 

Katarzyna Majcherek

 

 

 

Spotkania z zakresu grupowej porady zawodowej odbywają się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Kole,
w pokoju nr 107 (I piętro). Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są
o kontakt osobisty z doradcą klienta lub kontakt telefoniczny (63) 228-12-50.

 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę